Presentation från Hagaskolan
Konferens

Digitalt RUC-råd 1 december 2020

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år.

Tema: Lärar- och kompetensförsörjning för kvalitet i förskola och skola

Kompetensförsörjning för kvalitet i förskola och skola är en högt prioriterad fråga för såväl regering som skolhuvudmän. Arbetet för fler kunniga och kompetenta lärare och personal i förskola och skola har i prognoser visat sig vara en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

Databaserad kompetens- och skolutveckling ett sätt att främja lärarförsörjning och elevers måluppfyllelse?
Magnus Frisk (rektor) och Regina Linnros (specialpedagog) på Hagaskolan i Alvesta samt utbildare och forskare vid Linnéuniversitetet berättade om ett projekt där underlag med data från lärare, skolledning, elever och vårdnadshavare ligger till grund för kompetens- och skolutveckling.

Lärar- och kompetensförsörjning
Personal från Linnéuniversitetet berättade om:

  • Forskningsprojekt: "Idag ska vi prata om kondomer": sexuell hälsa, migration och möjligheterna för social solidaritet.
  • Kompetensförsörjning ekonomilärare.
  • Nationell styrning av lärarförsörjning relaterat till uppdrag till universitetet
    och högskolor.
  • Fler vägar in till läraryrket.
  • Kompetensutvecklingsbehov i regionen.

I minnesanteckningarna finns mejladresser till personerna som ansvarade för presentationer, hör gärna av er direkt till dem, eller skicka via oss på RUC ruc@lnu.se

Dagen genomfördes via Zoom. Stort tack till alla som var med!
Nästa RUC-råd planeras äga rum den 22 april 2021.

Läs mer mer om tidigare RUC-råd

RUC-rådet 1 december 2020
Hagaskolan
Åsa Trulssons presentation
Digitalt via Zoom, länk skickas till de anmälda. Regionalt utvecklingscentrum, RUC Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender