Spirande äppelblommor.

RUC-råd 22 september 2020

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år. Vårens RUC-råd genomfördes digitalt. Nu tar vi nya tag och hoppas att vi kan ses fysiskt i Växjö den 22 september. Vi följer nationell information och om det införs nya riktlinjer så genomförs dagen digitalt.

På RUC-rådet i höst följer vi upp och fördjupar vårens tema om lärarförsörjning och skolan som en attraktiv arbets- och lärmiljö.

Vi fortsätter att diskutera och utbyta erfarenheter om frågan om lärarförsörjning. Eftersom det inte utbildas tillräckligt med förskollärare och lärare för att svara mot såväl rådande som framtida behov behöver fler alternativ till lärarförsörjning aktualiseras.

Vi lyfter också sambandet mellan arbets- och lärmiljön och barns/elevers/personals trivsel och trygghet och hur man kan stärka det som redan fungerar bra och hur man åstadkomma ändamålsenliga förändringar för att upprätthålla en god arbets- och lärmiljö.

Ytterligare en programpunkt är de processer i lärarutbildningen som kan komma att innebära förändringar för svensk förskola och skola och hur vi gemensamt kan använda kompetensutveckling som en resurs i förskolans och skolans kvalitetsarbete.

Du som utvecklingsledare har till denna gång möjlighet att bjuda med dig en person i din organisation som är berörd av dagens tema.

Information från tidigare RUC-råd

Anmälan RUC-råd 22 september

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.