Presentation om Elmemodellen.
Konferens

Digitalt RUC-råd 22 september 2020

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år.

Vi följde upp och fördjupade vårens tema om lärarförsörjning och skolan som en attraktiv arbets- och lärmiljö. Vi fortsatte att diskutera och utbyta erfarenheter om frågan om lärarförsörjning.

Avhopp och framtidstro – en jämförande studie av två lärargenerationer
Ulla Karin Nordänger, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, presenterar studien. Hur behåller lärare sitt engagemang och sina ideal i yrket över tid? Vilka vägskäl ställs lärare inför? Vilka strategier hjälper lärare att stanna kvar i yrket?

Dialog:
Vilka framgångsrika sätt kan identifieras i arbetet med lärarförsörjning? Hur kan vi gemensamt stärka framgångsrika sätt att arbeta med lärarförsörjning?

Likvärdig utbildning, Elmemodellen
Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan i Älmhult, berättar om hur man arbetat och arbetar för att ge alla elever tillgång till en likvärdig utbildning. Arbetet har resulterat i Elmemodellen.

Dialog:
Vilka olika initiativ har tagits i frågan om lärarförsörjning kopplat till arbets- och lärmiljö?

Linnéuniversitetet informerar om nyheter och pågående satsningar inom utbildning och forskning på Linnéuniversitetet
Ulrica Johansson Åleheim, utbildningsledare Nämnden för lärarutbildning, Stephan Rapp, utbildningschef Rektorsprogrammet, tillsammans med RUC:s utvecklingsledare.

Dialog:
Vad kan skolhuvudmannen och universitetet ytterligare samverka om och vilka  frågor behöver prioriteras? Vi diskuterar hur vi gemensamt kan använda kompetensutveckling som en resurs i arbetet med en attraktiv arbets- och lärmiljö.

Vi på RUC tackar er alla som deltog!

Nästa RUC-råd äger rum tisdagen den 1 december. Vi tackar för era synpunkter gällande innehåll och form och återkommer med uppdaterad information.

Hör av er till oss på RUC om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Information från tidigare RUC-råd

Bild: Söktryck till lärarutbildning
Bild:  Avhopp och framtidstro – en jämförande studie av två lärargenerationer.
Presentation om Rektorsprogrammet.