Äppelblom

RUC-råd 28 april 2020

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Här kommer vi att uppdatera information inför det digitala RUC-rådet den 28 april 2020. Alla som anmäler sig kommer att få en länk via mejl, så att alla kan delta från sina datorer.

Alla är medvetna om rådande situation och många konferenser genomförs digitalt eller flyttas fram. Vi på RUC planerar att genomföra ett digitalt RUC-råd den 28 april kl 12.30-15.00.

Tema för dagen:
Skolan – en attraktiv arbets- och lärmiljö – en förutsättning för lärarförsörjning?

Utbildning är en viktig källa till lärarförsörjning men har visat sig inte vara en tillräcklig åtgärd för att svara mot såväl rådande som framtida behov av förskollärare och lärare. Fler alternativ till lärarförsörjning behöver aktualiseras. 

Johan Arvung, HR-chef, berättar hur man arbetar med personal- och kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen i Växjö kommun.

Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd Skolverket, berättar om statliga initiativ och pågående insatser gällande personal- och kompetensförsörjning i skolväsendet.

Lärarutbildningen – nyheter och pågående satsningar                                                                                    
Ulrica Johansson Åleheim och Lars Arvidsson, utbildningsledare på lärarutbildningen, berättar hur universitetet arbetar med att öka attraktiviteten och tillgängligheten till lärarutbildningarna och därmed utbildningsvolymen. 

Kompetensutveckling – en resurs i förbättringsarbetet                                                                                                         
Information om den inventering som RUC genomförde hösten 2019 av såväl regionens kompetensutvecklingsbehov som de uppdrag som Linnéuniversitetet arbetet med i form av utbildning och forskning. Information om kommande och pågående kompetensutvecklingsinsatser.

Vi hoppas kunna erbjuda ett digitalt möte som också ger tillfälle till interaktion. Var beredd att dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet med personal- och kompetensförsörjning sker hos din huvudman. Inför mötet får alla anmälda en länk för enkel uppkoppling.

Anmälan att delta görs via formuläret nedan senast den 14 april.
Hör gärna av er om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Läs mer om tidigare RUC-råd.

Anmälan RUC-råd 28 april 2020

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.