Digitalt RUC-råd 28 april 2020
Konferens

Digitalt RUC-råd 28 april 2020

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Detta var Linnéuniversitetets första digitala RUC-råd.

Tema för dagen:
Skolan – en attraktiv arbets- och lärmiljö – en förutsättning för lärarförsörjning?

Utbildning är en viktig källa till lärarförsörjning men har visat sig inte vara en tillräcklig åtgärd för att svara mot såväl rådande som framtida behov av förskollärare och lärare. Fler alternativ till lärarförsörjning behöver aktualiseras. 

RUC-rådet innehöll presentationer från Skolverket, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Se länkarna nedan.

Vi på RUC tackar er alla som deltog!

Nästa RUC-råd planeras preliminärt att äga rum tisdagen den 22 september. Vi tackar för era synpunkter gällande form och innehåll och återkommer med uppdaterad information.

Hör gärna av er om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Läs mer om tidigare RUC-råd

RUC-rådets deltagare 28 april 2020
RUC-rådets deltagare 28 april 2020 RUC