Diskussioner om samverkan.

Institutionen för svenska språket bjuder in till samverkansträff om bedömning

Välkommen till en samverkansträff om bedömning! Den här gången genomförs träffen på distans på grund av den rådande situationen i världen.

Den 30 september kl. 10-12 bjuder vi på en Zoomföreläsning om bedömning med Gustaf Skar, fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning språk och språkutveckling. Gustaf Skar var projektledare för det norska Normprojektet, en insats för en ny skrivundervisning med utgångspunkt i formativ bedömning.

Läs mer om Skolverkets sammanställning:
Förändring av skrivpedagogiken ger mycket starka resultat

För att få Zoomlänken till träffen behöver du anmäla dig:
Anmälningsformulär, samverkansträff den 30 september

Välkommen!

Linnéuniversitetet, institutionen för svenska språket