Friidrottare på springer på löparbana
Heldag

Om framtidens sporter och event: STIHL Timbersports och Dreamhack

Seminarium i idrottsvetenskap

Daniel Bjärsholm, universitetslektor i idrottsvetenskap, och Bo Carlsson, professor i idrottsvetenskap, håller en föreläsning om framtidens sporter och event: STIHL Timbersports och Dreamhack.