människor

Mining for Meaning - analyzing the public discourse on immigration using textual data

Föreläsare

Miriam Hurtado Bodell, doktorand vid Linköpings universitet

Miriam är doktorand i forskningsprojektet Mining for Meaning och använder storskalig datadriven testanalys för att studera medias roll i immigrationsdiskursen. Läs mer om projektet här.

"Jag är särskilt intresserad av frågor gällande de underliggande processerna som skapar "vi och dem” och hur förståelse av politiska frågor uppkommer och sprids över tid, samt hur dessa processer påverkar individers beteenden. Jag är också intresserad av att anpassa metoder från statistik och språkteknologi för att bedriva sociologisk forskning."

Bild på Miriam Hurtado Bodell
Sal K3041, hus K, Växjö Karina Petersson Lägg till i din kalender