människor

Hur alienationsbegreppet kan användas för att förstå dagens arbetsmarknad

Föreläsare

Johan Alfonsson, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Johan kommer presentera delar av sin avhandling som han vill att vi diskuterar.

Han sammanfattar upplägget enligt nedan:
Alienationsbegreppet är mångtydigt. I arbetslivsstudier har alienation många gånger använts för att undersöka individuella psykologiska upplevelser av främlingskap. I en marxistisk tradition har det använts för att förstå motsättning inom kapitalismen. Oavsett perspektiv rymmer begreppet en normativ föreställning om det mänskliga varandet, en föreställning om hur människan borde leva i världen. Vilka olika normativa utgångspunkter kan man finna i de olika användningarna av alienation och hur påverkar dessa möjligheten att undersöka alienation i dagens flexibla kapitalism?

Seminariet hålls via zoom som du når via denna länk.

via Zoom Karina Petersson Lägg till i din kalender