Bild på Majsa Allelin

Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

Föreläsare

Majsa Allelin, lektor på institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Majsa forskar och undervisar om frågor som rör segregation, klass och etnicitet/rasifiering, liksom ekonomisk politik och välfärdsfrågor.

via Zoom Karina Petersson Lägg till i din kalender