Party organizations matter: the impact of local SD candidates on public opinion

Seminariet kommer att ges digitalt. Kontakta Maria Owiredu om du vill få länken till seminariet (kontaktuppgifter till höger)

Föreläsare

Gerard de Castro Coll, doktorand i statsvetenskap, Linnéuniversitetet