Kvinnlig polisstudent, kopparstick

Polisens trygghetsskapande kommunikation och hur den kan utforskas och stärkas via deltagarprocesser för ett tryggare och inkluderande samhälle

Seminarium i polisforskning

Jens Sjöberg är doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

I sin forskning undersöker Sjöberg hur samskapande kommunikationsprocesser kan utveckla den svenska polisorganisationens externa kommunikation kring trygghetsskapande information på Instagram och på polisen.se. Forskningen avser hur polisen skapar trygghet och inkludering i samhället, vilket kopplar an till polisens brottsförebyggande arbete och dess roll i samhället. Studien knyter även an till Trygghetsmålen i Agenda 2030. Därtill fokuserar studien också både polisorganisationen och polisutbildningens brottsförebyggande och operativa arbeten kring extern trygghetsskapande kommunikation.

Sjöberg är intresserad av mediekommunikation och har tidigare arbetat som universitetsadjunkt på Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola inom medieproduktion, medieteknik och visuell kommunikation. Han har även varit verksam i en rad olika medieproduktioner inom visuell kommunikation och tv-produktioner på bland annat Sveriges television.

Seminariet är öppet för anställda och studenter på Linnéuniversitetet.

Bild på Jens Sjöberg