Friidrottare på springer på löparbana
Heldag

Lärdomar utifrån utvärderingsarbete av idrottsvetenskapliga utbildningar

Seminarium i idrottsvetenskap

Föreläsning av Lena Larsson, universitetslektor i idrottsvetenskap

"Lärdomar utifrån utvärderingsarbete av idrottsvetenskapliga utbildningar"

Bild på Lena Larsson