Bild: Målning från Överselö kyrka, Södermanland (detalj) föreställande S:t Botvid och S:t Sigfrid. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer.

Clothing the Sacred

Välkommen till ett seminarium arrangerat av forskarnätverket Medeltidsforum Linné.

Föreläsare

Ingrid Lunnan Nødseth, Norges naturvetenskapliga-tekniska universitet, Trondheim

Titel

Clothing the Sacred: A Study of the Material and Religious Significance of Liturgical Textiles from Late Medieval Scandinavia, c. 1400–1550

Seminarieserien

Detta seminarium ingår i forskarnätverket Medeltidsforum Linnés seminarieserie. Alla kommande seminarier i serien finns samlade hos Medeltidsforum Linné.

Bild: Målning från Överselö kyrka, Södermanland (detalj) föreställande S:t Botvid och S:t Sigfrid. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer.