Kvinnlig polisstudent, kopparstick

Polisen och mängdbrottsmisshandel - En kvantitativ studie med syfte att undersöka förutsättningar att klara upp misshandelsbrott

Seminarium i polisforskning

Nina Axnäs är doktorand i kriminologi vid Malmö universitet.

Axnäs forskningsprojekt är en kvantitativ studie med syfte att undersöka förutsättningarna att klara upp misshandelsbrott mellan åren 2006 och 2018 och hur eventuella förändringar i uppklarande kan förklaras. Avhandlingen syftar även till att ta fram en metod och modell som möjliggör systematisk och löpande uppföljning av kvaliteten på vidtagna åtgärder och nedlagda i förundersökningar.

Metoden som används är en registerstudie av polisanmäld mängdbrottsmisshandel (Brb 3:5) under åren 2006-2018. Data har samlats in från vart annat år under perioden och omfattar 7 år och närmare 600 ärenden. Genom att låta olika variabler som mäter brottsfakta, förhållanden på brottsplatsen, egenskaper hos inblandade parter, genomförda åtgärder och avsaknad av vidtagna åtgärder (brister) görs genom linjär regressionsanalys och logistisk regression ett försök att ta fram en modell som kan predicera sannolikheten att ett ärende klaras upp. Modellen ger också polisen möjlighet att följa upp kvaliteten på vidtagna åtgärder och utredningen som helhet.

Fokus för seminariet är de kapitel som omfattar utredningsprocessen och de antaganden som görs om den teoretiska prediktionsmodellen.

OBS! Anmälan till cecilia.jonsson@lnu.se om du vill ha texten som ska seminariebehandlas.