Kvinnlig polisstudent, kopparstick

Presentation av forskningsprojekt

Forskare som beviljats medel från CPU för forskningsinitiering presenterar sina projekt.

Anna Hafsteinsson Östenberg pratar om forskningsprojektet "Polisen - en yrkesgrupp att värna om"

Hafsteinsson Östenberg är lektor i idrottsvetenskap. Hon disputerade 2001 med en avhandling om damfotboll och fystester, skadepanorama och riskfaktorer. Hennes forskning handlar om fysisk prestation, riskfaktorer för skada men också fysisk aktivitet. Hennes stora intresse är fysisk aktivitet som förebyggande och som friskfaktor.

Erik Wångmar berättar om sitt forskningsprojekt "Från straffriförklaring till sluten och öppen psykiatrisk vård. En studie av domar i brottmål 1960-1970"

Wångmar är FD och docent i historia. Han undervisar i statsvetenskap och historia på Linnéuniversitet, främst på professionsutbildningar i form av lärarutbildningen och polisutbildningen. Forskningen gäller kommun-/förvaltningshistoria, politisk historia, personhistoria, brottshistoria och historiografi.

Magnus Persson och Hampus Hörberg berättar om forskningsprojektet "Polis som profession – Academic drift i polisutbildning och polisarbete"

Magnus Persson, lektor i sociologi vars forskning främst rör sig inom det professionssociologiska och utbildningssociologiska fältet. Lärarutbildningen, lärarprofessionen samt skolan och den högre utbildningen som social institution har ägnats särskilt intresse. För närvarande jobbar jag i ett större VR-projekt som undersöker marknadiseringens effekter för hur lärare manövrerar sig på arbetsmarknaden samt hur lärare tolkar sitt professionella uppdrag.

Hampus Hörberg, master i sociologi som ägnat det senaste året åt en undersökning som visat hur undervisningen på polisutbildning organiserats med utgångspunkt i de olika lärarkategorier och de olika kunskapsideal som befolkar utbildningen.

Seminariet hålls via zoom och är öppet för anställda och studenter på Linnéuniversitetet.

Zoomlänk till seminariet här!

via Zoom Cecilia Jonsson Lägg till i din kalender