Studenter samtalar

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag

Seminarium i socialt arbete

Utredningen Framtidens socialtjänst har nu har lämnat sitt slutbetänkande "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" SOU 2020:47.
Länk till betänkandet.

Fys-doktoranden Petra Höglund som också jobbar som utredare på Arbete och Välfärd, Växjö kommun, inleder seminariet med en presentation av utredningens huvudsakliga förslag. Därefter följer en gemensam diskussion runt utredningen och dess förslag. 

Seminariet kommer att hållas via denna Zoom-länk.

via Zoom Jesper Johansson Lägg till i din kalender