Friidrottare på springer på löparbana
Heldag

Prestation och skadeprevention - Erfarenhet från 18 år inom idrottsmedicin

Seminarium i idrottsvetenskap

Föreläsning av Sofia Ryman Augustsson, universitetslektor i idrottsvetenskap

"Prestation och skadeprevention - Erfarenhet från 18 år inom idrottsmedicin"