Bakom pengarna-skylt
- Heldag

Utställning: Bakom pengarna

Alla är beroende av pengar. Å ena sidan är skulder en del av vardagen och de flesta klarar av att betala på lån som gäller t.ex. bostad, bil och studielån. Å andra sidan är identitet och konsumtion starkt ihopkopplade i dagens konsumtionssamhälle. Du är vad du konsumerar. Har du inte pengar så lånar du – konsumera först och betala sedan.  

Utställningen "Bakom pengarna" är baserad på Lisbeth Sandvalls forskning om vägar in i och ut ur skuldsättning. Lisbeth är både forskare och konstnär och har under flera år arbetat med att visualisera sina forskningsresultat. Utställningen innehåller fotografier, bildspel och teckningar av hur det är att leva med ekonomiska svårigheter och skulder. Utställningskuben ger en möjlighet att gå in i en värld Bakom pengarna genom en kombination av foton, filmer, teckningar, röster, illustrationer och forskningsresultat i syfte att ge en visuell upplevelse som textbaserade forskningsresultat inte helt kan förmedla.

Vernissage tisdagen den 3 november kl. 14.30.