nyutslagen bokgren

Skogsdagen 2020 Varierat skogsbruk

Välkommen till Skogsdagen 2020, en workshop med temat varierat skogsbruk! Syftet är att presentera och diskutera aktuella forskningsfrågor, nya resultat och praktiska erfarenheter kring workshopens tema. Under sammankomsten presenteras också skoglig utbildning och möjliga karriärvägar.

Workshopen arrangeras inom ramen för kursen Hållbart familjeskogsbruks årliga Skogsdag och forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS). FRAS drivs gemensamt av Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige.

Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

Workshopen är kostnadsfri och ges huvudsakligen på svenska. Workshopen genomförs på distans via webbkonferenssystem.

Program

13:00 - Välkommen, kort introduktion FRAS, Hållbart familjeskogsbruk
Mentimeterfrågor

Tema 1 Varierat skogsbruk – vad är det?

13:20 - Varierat skogsbruk utifrån olika perspektiv, introduktion

 • Pecha kucha-presentationer:
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
 • Gisela Björse, Sveaskog
 • Haidi Andersson, privat skogsägare södra Sverige

Paus

14:00 - Ett historiskt perspektiv, Harald Säll, LNU

14:20 - Paneldiskussion

14:45 - Fikapaus med digital poster-/monterutställning

Tema 2 Forskning idag och i framtiden

15:00 - Varierat skogsbruk i forskningen
Tre korta presentationer om pågående projekt:

 • Per Nordin, Skogforsk
 • Nils Fagerberg, LNU
 • Mostarin Ara, SLU

15:30 - Vad vill skogsägarna beforska?
Workshop och mentimeter

16:00 - Brasklappar vi forskning, Johan Bergh, LNU

16:10 - Hur kan skogsägare bidra?

16:20 - Utbildning och karriärvägar

 • Jimmy Johansson LNU
 • Karin Hjelm SLU
 • Anders Rickardsson, Mellanskog
 • Ingvor Johansson, privat skogsägare

16:45 - Avslutande wrap-up

17:00 - Avslut

Anmälan

Du anmäler dig till workshopen här. Sista anmälningsdag är den 4 november. Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

Linnéuniversitetet, Växjö Rikard Jakobsson Lägg till i din kalender