nyutslagen bokgren

Varierat skogsbruk

Välkommen till en workshop med temat varierat skogsbruk! Syftet är att presentera och diskutera aktuella forskningsfrågor, nya resultat och praktiska erfarenheter kring workshopens tema. Under sammankomsten presenteras också skoglig utbildning och möjliga karriärvägar.

Workshopen arrangeras inom ramen för kursen Hållbart familjeskogsbruks årliga Skogsdag och forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS). FRAS drivs gemensamt av Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige.

Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

Översiktligt innehåll

  • Varierat skogsbruk. Vad är det? Varför ett varierat skogsbruk? Hur gör vi? Insikter ur ett skogshistoriskt perspektiv. Inspel från privata skogsägare, forskare, förvaltare och politiker
  • Postersession.
  • Forskning idag och i framtiden. Hur jobbar vi med dessa frågor i forskningen? Vad vill skogsägare beforska och hur kan de bidra?
  • Utbildning i skog. Livslångt lärande och möjliga karriärvägar.

Workshopen är kostnadsfri och ges huvudsakligen på svenska. Den ges i första hand på campus i Växjö, men kan också komma att ges på distans.

Länk till anmälan kommer senare, men boka gärna in datumet redan idag!

Linnéuniversitetet, Växjö Rikard Jakobsson Lägg till i din kalender