Hand med solstrålar

INSTÄLLT: XPRESS Policy Samverkansworkshop

Workshopen är tyvärr inställd på grund av risken för spridning av coronaviruset. Ny dag för workshop kommer att annonseras senare. Om den kommer att hållas på traditionellt sätt eller digitalt är ännu inte beslutat.

=========

Miljöhänsyn i offentlig upphandling för att öka innovation inom förnyelsebar energi: utmaningar, möjligheter och hinder för offentliga organisationer och små och medelstora företag.

Syfte

Offentliga upphandlingar kan vara ett effektivt verktyg för att främja innovation och integration av förnybar energi för kommuner och företag. Dock kan det vara svårt för en offentlig myndighet att hitta små och medelstora företag som kan erbjuda innovativa tjänster. Omvänt kan det vara ett hinder för små och medelstora företag att de offentliga upphandlingsförfarandena är för komplicerade. I detta sammanhang kommer workshopen att titta på om det finns rätt förutsättningar för små och medelstora företag att konkurrera. Till exempel bör inte bara det "mest ekonomiskt fördelaktiga", utan också LCA (Livscykelanalys) ingå i utvärderingen av ett anbud.

Denna samverkansworkshop sätter både hinder och möjligheter på dagordningen – inklusive EU:s upphandlingsregler. Workshopen bjuder in offentliga organisationer, innovativa små och medelstora företag och akademin i syfte att diskutera dessa hinder.

Att delta i samverkansworkshopen ger kunskap om

  • Den senaste internationella forskningen om miljövänlig upphandling
  • Forskning om miljövänliga innovativa lösningar
  • EU: s upphandlingsregler
  • Svenska villkor för miljövänlig och innovativ offentlig upphandling
  • Barriärer för upphandling av miljövänliga och innovativa lösningar från kommunerna

Workshopen kommer att hållas på svenska. Översättning kommer att ges för de engelsktalande gästerna.

Anmälan

Anmäl dig i formuläret nedan senast den 24 mars 2020. Att delta i samverkansworkshopen är kostnadsfritt. Fika och lunch är gratis.

Anmälningsformulär

Ange om du vill delta:
Ange om du önskar fika och/eller lunch

Om XPRESS: EU-projekt ska främja grön offentlig upphandling inom energisektorn

I en tid då miljöfrågor väcker allt större oro över hela världen krävs insatser på många olika nivåer för att möta klimatutmaningarna. XPRESS är ett EU-projekt som ska stödja införandet av förnybara energikällor. Projektet fokuserar på offentliga upphandlingar inom energisektorn, och hur man kan underlätta för leverantörer av gröna alternativ.

Projektet har en total budget på 3 miljoner euro och består av 16 partners från EU. Linnéuniversitetet är en partner i projektet. Vi arbetar med spridning av resultat genom kommunikationsaktiviteter. Projektets webbportal skapades för att underlätta framtida samarbete mellan innovativa små och medelstora företag och offentliga upphandlare.

www.xpress-h2020.eu/
www.facebook.com/xpressh2020/
twitter.com/xpressh2020
www.linkedin.com/company/30088834

Kontakt

Arash Kordestani
Universitetslektor, projektdeltagare
070-34 99 572
arash.kordestani@lnu.se

Andreas Stephan
Professor, projektledare
036-10 17 60
andreas.stephan@lnu.se

Fredrik Karlsson
Universitetslektor, projektdeltagare
fredrik.karlsson@lnu.se

Helena Forslund
Professor, projektdeltagare
helena.forslund@lnu.se

Jan Alpenberg
Universitetslektor, projektdeltagare
jan.alpenberg@lnu.se

Sal K1074, Växjö Arash Kordestani Lägg till i din kalender