CMAR bild

CMAR-möte med undervisningstema

Varmt välkomna!
Vi fortsätter diskussionen kring grupparbeten i undervisningen. Denna gång delar vi med oss av tips och erfarenheter på hur grupparbeten kan organiseras och genomföras.