höst
-

Välkommen till inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar öppen föreläsningserie med syftet att inspirera utfirån engagerade teman kring palliativ vård.

Program

Januari

 • 20/01, kl.15-16 - Att leva tills en dör: Samtal vid allvarlig sjukdom
  Helene Reimertz
  , överläkare i palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård.

Se webinaret nedan

Februari

 • 10/02, kl.15-16 - INSTÄLLT! Hur reagerar vårt psyke på allvarlig sjukdom
  Carina Modéus
  , specialistläkare i onkologi och psykiatri, överläkare i palliativa teamet, Palliativt centrum för samskapad vård.

Nytt datum är den 9 juni. Alla som har anmält sig kommer att automatiskt anmälas till nytt datum. 

 • 24/02, kl.15-16 - Våra personliga erfarenheter av palliativ vård inom intensivvården.

  Sara-Maria Christoffersson, Palliativt centrum för samskapad vård. Lena Persson, specialistsjuksköterska.

Se webinaret nedan

Mars 

 • 01/03, kl.15-16 - Att vara närstående till äldre i livets slut

  Carina Werkander-Harstäde, specialistsjuksköterska i cancervård, docent vid Linnéuniversitetet, Palliativt centrum för samskapad vård. 

Se webinaret nedan

 • 17/03, kl.15-16 - Kirurgisk palliation

  Per Weber, Överläkare i palliativa teamet.

Se webinaret nedan

April

 • 13/04, kl.15-16 - Cancersmärta

  Sven-Eric Rosenquist, specialist i palliativ medicin, överläkare i palliativa teamet.

Se webinaret nedan

 • 21/04, kl.15-16 - Med familjen i fokus

  Carina Persson, leg. fysioterapeut och universitetslektor med inriktning familjers hälsa vid Linnéuniversitetet.

Maj

 • 05/05, kl.15-16 - Efterlevandesamtal

  Anneli Roth, Helena Karlsson är sjuksköterskor i palliativa teamet

 • 19/05, kl.15-16 - Samtal kuratorer emellan inom palliativ vård

  Karin Solling, leg. hälso-sjukvårdskurator, palliativa teamet Ljungby. Margita Björkenklint, kurator, palliativa teamet, Växjö

Juni

 • 09/06, kl.15-16 - Hur reagerar vårt psyke på allvarlig sjukdom
  Carina Modéus
  , specialistläkare i onkologi och psykiatri, överläkare i palliativa teamet, Palliativt centrum för samskapad vård.

 

Anmälan

Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan.

Webinar Zoom länk kommer efter anmälan.

Januari - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
Februari - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
Mars - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
April - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
Maj - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
Juni

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Se förra Webinar

Webinaret Att leva tills en dör: Samtal vid allvarlig sjukdom - Helene Reimertz, överläkare i palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård.

Samtal vid allvarlig sjukdom- Kronobergsmodellen tar sin utgångspunkt från ”Serious illness conversation” som är utvecklad av Ariadne Labs, Boston, USA. Den första svenska modellen togs fram i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund.

Webinar Våra personliga erfarenheter av palliativ vård inom intensivvården - Sara-Maria Christoffersson och Lena Persson, specialistsjuksköterska.
Webinar Att vara närstående till äldre i livets slut - Carina Werkander-Harstäde, specialistsjuksköterska i cancervård, docent vid Linnéuniversitetet, Palliativt centrum för samskapad vård. 
Webinar Kirurgisk palliation - Per Weber, Överläkare i palliativa teamet
Webinar "Cancersmärta" - Sven-Eric Rosenquist, specialist i palliativ medicin, överläkare i palliativa teamet
- Zoom webinar, länk kommer efter anmälan Anna Sandgren Lägg till i din kalender