höst
-

Välkommen till inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar öppen föreläsningserie med syftet att inspirera utfirån engagerade teman kring palliativ vård.

Program

Januari

 • 20/01, kl.15-16 - Att leva tills en dör: Samtal vid allvarlig sjukdom
  Helene Reimertz
  , överläkare i palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård

Februari

 • 10/02, kl.15-16 - Hur reagerar vårt psyke på allvarlig sjukdom
  Carina Modéus
  , specialistläkare i onkologi och psykiatri, överläkare i palliativa teamet, Palliativt centrum för samskapad vård. 
 • 24/02, kl.15-16 - Våra personliga erfarenheter av palliativ vård inom intensivvården

  Sara-Maria Christoffersson, Palliativt centrum för samskapad vård. Lena Persson, specialistsjuksköterska.

Mars 

 • 01/03, kl.15-16 - Att vara närstående till äldre i livets slut

  Carina Werkander-Harstäde, leg. sjuksköterska, docent vid Linnéuniversitetet, Palliativt centrum för samskapad vård. Petronella Hesslind-Mowday, specialistsjuksköterska i vård av äldre Växjö kommun, Palliativt centrum för samskapad vård.

 • 17/03, kl.15-16 - Kirurgisk palliation

  Per Weber, Överläkare i palliativa teamet.

April

 • 13/04, kl.15-16 - Cancersmärta

  Sven-Eric Rosenquist, specialist i palliativ medicin, överläkare i palliativa teamet.

 • 21/04, kl.15-16 - Med familjen i fokus

  Carina Persson, leg. fysioterapeut och universitetslektor med inriktning familjers hälsa vid Linnéuniversitetet.

Maj

 • 05/05, kl.15-16 - Efterlevandesamtal

  Anneli Roth, Helena Karlsson är sjuksköterskor i palliativa teamet

 • 19/05, kl.15-16 - Samtal kuratorer emellan inom palliativ vård

  Karin Solling, leg. hälso-sjukvårdskurator, palliativa teamet Ljungby. Margita Björkenklint, kurator, palliativa teamet, Växjö

 

Anmälan

Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan.

Webinar Zoom länk kommer efter anmälan.

Januari - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
Februari - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
Mars - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
April - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan
Maj - Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

- Zoom webinar, länk kommer efter anmälan Anna Sandgren Lägg till i din kalender