skog från ovan

Bioenergidagen 2021

26 november är det dags för den årliga Bioenergidagen i Växjö, under vilken vi tar upp aktuella bioenergifrågor. Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan.

Bioenergigruppen i Växjö, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost har nöjet att inbjuda till 2021 års upplaga av Bioenergidagen i Växjö. I år har vi två fokusområden:

  • Aktuellt från akademin
  • Aktuella regionala initiativ

Bioenergidagen riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan.

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt och du bjuds på kaffe och lunch. Anmäl dig här senast 19 november.

Anmälan är obligatorisk. Om du anmäler dig men ändå inte kan komma, vänligen meddela detta till goran.gustavsson@energikontorsydost.se.

Mer information

Inbjudan och program för dagen (pdf-fil).