Andreas Redfors
Seminarium Centrum för naturvetenskapernas didaktik

Teknik och kemi i förskolan – hur robotar och titta, känna och lukta lär förskolebarn om naturvetenskap

Välkommen till en föreläsning inom området naturvetenskapernas didaktik.

Hör Andreas Redfors, professor i fysikdidaktik vid Högskolan i Kristianstad berätta om två av sina pågående projekt.

roBOTics and STEM education for children and primary schools - botSTEM, ERASMUS+

Ett Europeiskt projekt som syftar till att tillsammans med förskolor utveckla nuvarande kunskap om hur arbete med programmering och robotar kan användas för att stödja samarbete och utvecklande av färdigheter kopplade till Naturvetenskap, Teknologi, Ingenjörsvetenskap och Matematik (eng. STEM) relaterat till barns vardag och framtid. Dessutom kontrasteras svenska resultat mot resultat i andra länder, speciellt avseende modern NT-didaktik och lärares kompetensutveckling. Läs mer här

Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen

Projektet syftar till att studera modellbaserad undervisning och lärande av kemiska reaktioner och fysikaliska fenomen i förskolan. Vidare kontrasteras undervisning och lärandeprocesser med och utan stöd av datorplattor. Inom projektet utvecklas, implementeras och utvärderas modellbaserad undervisning och lärande i förskolor. Surfplattors användning inom svensk förskola ökar och det finns mycket att lära om de grupprocesser som uppstår mellan barn och förskollärare när naturvetenskapliga fenomen undersöks och diskuteras. Läs mer här

Datum och tid

29 oktober 2021 kl. 11.00-12.00

Zoomlänk till seminariet

Fler seminarier i samma serie hittar du här