Jonas Hallström, Linköpings Universitet
Seminarium Centrum för naturvetenskapernas didaktik

Teknikdidaktisk forskning – definition, trender, exempel

Välkommen till en föreläsning inom området naturvetenskapernas didaktik.

Föreläsare

Professor Jonas Hallström, Linköpings Universitet

Titel

Teknikdidaktisk forskning – definition, trender, exempel

Datum och tid

26 november 2021 kl. 11.00-12.00

Sammanfattning

Teknikdidaktisk forskning undersöker utbildning i teknik, genom att huvudsakligen ställa frågor kring motiv (varför?), innehåll (vad?) och undervisningsmetoder (hur?). Eftersom teknikens didaktik är ett relativt ungt forskningsområde där många aspekter av teknikundervisning fortfarande är outforskade kännetecknas forskningen av mångfald, både vad det gäller teoretiska och metodologiska ansatser. Vid seminariet diskuteras definition av, trender i och exempel på teknikdidaktisk forskning. 

Zoomlänk till seminariet

Fler seminarier i samma serie hittar du här