Charlotte Romare
Forskningsseminarier eHälsa

Charlotte Romare: “Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer”

Kan smarta glasögon användas i vårdmiljöer som intensivsvård och anestesisjukvård? Hur påverkar de patientsäkerheten? Hur upplevs de av personalen? Torsdag den 25 mars bjuds Charlotte Romare, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), in för att berätta om sin forskning kring smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer.

- Vi arbetar ofta med svårt sjuka patienter där varje sekund räknas. Inom ramen för ett innovationsprojekt SUCCCE, har det tagits fram en app för smarta glasögon som visar patientens vitalparatmetrar, som till exempel andning och blodtryck, som vanligtvis bara syns på en väggfast skärm bredvid patienten.

Det var i samband med att SUCCCE började utveckla en anpassad app till smarta glasögon i vården som intensivvårdssjuksköterskan Charlotte blev inkopplad som forskningspartner. 

-  Eftersom patientsäkerheten är viktig och det här är ett nytt forskningsområde känns det bra att det finns en tydlig koppling till den kliniska verksamheten, säger Charlotte Romare. 

I sin forskning intervjuar hon vårdpersonal om deras förväntningar, önskemål och upplevelser kring smarta glasögon och hur de vill att de ska fungera.

- Utvecklarna inom SUCCCE är jätteduktiga på att skapa program, men de är inte vårdpersonal och saknar erfarenhet av den här typen av vård. I samband med produktutveckling är det värdefullt med en klinisk input från personalen som är mer systematisk än snacket i fikarummet, säger Charlotte Romare. 

Titel: "Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer”
Datum: Torsdag den 25 mars
Tid: 14.30-16.00
Plats: Zoom-möte (via webben) länk skickas ut till anmälda dagen innan forskningsseminariet.

Forskningseminariet kommer att hållas på svenska.

Vill du delta?
Anmäl dig i formuläret nedan:

 

 

Anmäl dig till forskningsseminariet 25 mars

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Zoom (Länk skickas ut till anmälda en dag innan forskningsseminariet. Lägg till i din kalender