CMAR bild

CMAR-möte: Styrning och entreprenörskap

Varmt välkomna!
Denna fredag träffar vi våra kollegor från Entreprenörskapsplattformen för att lära känna varandra lite bättre och för att diskutera frågor som rör styrning och entreprenörskap.