pratbubblor med "hej" på olika språk

De nya ämnesplanerna i engelska och moderna språk

Välkommen till en workshop med ett uppföljande seminarium om de nya ämnesplanerna i engelska och moderna språk. Träffarna arrangeras av Språklärarnätverket för ämneslärare.

Språklärarnätverket för ämneslärare vid Linnéuniversitetet erbjuder under våren 2021 en workshop och ett uppföljande seminarium om de nya ämnesplanerna i engelska och moderna språk som införs höstterminen 2021 i gymnasieskolan. Träffarna vänder sig främst till lärare i gymnasiet/komvux, men intresserade lärare från övriga stadier är också välkomna att delta. Särskilda träffar för grundskolans lärare kommer dock att erbjudas under hösten 2021.

Båda träffarna är kostnadsfria och äger rum via mötesverktyget Zoom. Lärare från hela Sverige är välkomna att delta! Du anmäler ditt deltagande genom att fylla i den elektroniska anmälningstalongen via länken längre ned på sidan. En länk till det Zoom-rum där träffarna äger rum kommer att skickas ut till dig som anmält dig några dagar före respektive träff.

Workshop 17 mars

Vid workshopen 17 mars kl 15:30–17:30 kommer Emil Tyberg att ge en kort bild av hur han ser på de ändringar som gjorts i revideringen inför hösten 2021. Emil är studierektor i lärarutbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet och var med och skrev kursplanerna inför den stora revideringen 2011.

Vilka förändringar har gjorts, vad ligger bakom förändringarna och vad får de för konsekvenser för ämneslärare i språk? Efter presentationen kommer deltagarna att få samtala med andra lärare från andra skolor i mindre grupper, för att jämföra hur diskussionerna går på olika skolor vad gäller förändringarna i ämnesplanerna i språk.

Seminarium 13 april

Vid det uppföljande seminariet 13 april kl 15:30–17:30 kommer de kortfattade anteckningarna från respektive grupps diskussioner vid workshopen att ligga till grund för en diskussion om hur språklärare bör tänka i och med införandet av de nya ämnesplanerna i språk. Vi försöker helt enkelt svara på frågan vilka de gemensamma nämnare är som alla lärare bör ha med sig i sin undervisning och bedömningspraktik framöver.

Egna diskussioner

Tiden mellan workshopen och det uppföljande seminariet kan med fördel användas för att fortsätta diskussionerna på den egna skolan, så att ni deltagare kan ta med er fler reflektioner in i seminariet. Vid det uppföljande seminariet ska vi också hinna med att kortfattat diskutera vilka andra satsningar på kompetensutveckling som ämneslärare i språk skulle vilja ha och hur vi på Linnéuniversitetet kan hjälpa er med dessa.

Vi ser gärna att du som är lärare deltar i båda träffarna, men det är möjligt att delta bara i en av träffarna ifall tiden inte räcker till.

Anmälan och mer information

  • Anmälan till träffarna sker här. Sista anmälningsdag för workshopen är 15 mars och för seminariet 9 april. Du kan anmäla dig till båda träffarna på en gång.
  • Har du frågor om innehållet eller om praktiska detaljer, hör av dig till emil.tyberg@lnu.se.

Språklärarnätverket för ämneslärare hälsar alla språklärare välkomna och ser fram emot att få träffa er i mars och april!

Digitalt via mötesverktyget Zoom Emil Tyberg Lägg till i din kalender