presentation i sal

Designs for researching mathematics learning in early childhood education and care

Detta webbinarium handlar om metodologiska frågor i studier om barns inlärning av matematik inom utbildning och barnomsorg i tidig ålder. Forskning om yngre barns matematiska utveckling har länge engagerat forskare, men fortfarande innebär forskningens natur utmaningar: Hur får vi kunskap om barns förståelse och färdigheter? Och hur kan vi fånga utvecklingen som den framträder i barnets interaktion med sin omgivning?

I webbinariet får du att lyssna på fyra forskargrupper som har stött på dessa metodologiska utmaningar utifrån olika tillvägagångssätt. Presentationerna kommer att fokusera på designen, det empiriska materialet och de analytiska metoderna. Baserat på presentationerna diskuterar vi tillsammans bidrag till och begränsningar i det växande forskningsområdet och kunskapen om barns matematikinlärning.

Bland deltagarna återfinns Hanna Palmér, professor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och kontaktperson för forskningsprojektet Didaktikutvecklande studier av toddlares taluppfattning och begynnande aritmetikfärdigheter (DUTTA).

Läs hela programmet och anmäl dig här (senast 12 april).

Webbinariet arrangeras av Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions (EMELI), som är finansierat av Vetenskapsrådet. EMELI är ett gemensamt samarbete mellan forskargrupper vid Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Filiorum – Center of Research in Early Childhood and Care vid Universitetet i Stavanger, Norge.

Via Zoom Hanna Palmér Lägg till i din kalender