Maria Jonasson och Anna Prissberg i studion under 2020 års Digitala DigDag

Digitala kompetensdagen

Den årliga Digitala kompetensdagen inträffar i år den 2 november. Arrangörer är som vanligt AV-Media Region Kronoberg och Linnéuniversitetet

Digital DigDag även denna gång?

I likhet med 2020 planerar vi - åtminstone just nu - för att den Digitala kompetensdagen av årgång 2021 blir ett online-evenemang. Vår ambition är att kunna träffas ”på riktigt” på campus men när detta skrivs (april 2021) så ser det fortfarande ganska tveksamt ut.

Programmet är naturligtvis inte helt färdigt men vi kan avslöja att det blir ett antal föreläsningar längs med två olika spår - ett skolspår och ett förskolespår – och om möjligt kommer vi att försöka ha någon eller ett par workshops ”på plats” på Campus. Desstuom hoppas vi förstås också på att kunna ha åtminstone några utställare på plats.

Progam och all praktisk information kommer du efter hand att finna på AV Media Region Kronobergs webplats.

Anmälan för utställare beräknas öppna under april månad - för övriga deltagare i juni!

Vad är Digitala kompetensdagen?

Jo, en årligen återkommande dag som vänder sig till pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom alla delar av utbildningssystemet och i hela Kronobergs län. 2020 blir detta den 13:e dagen i ordningen. Syftet med Digitala kompetensdagen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg och kunskaper samt möjligheter till samtal om IT och skolutveckling. 

Online (och eventuellt på Campus i Växjö) Lägg till i din kalender