Barn skapar och pysslar
- Heldag

Digitala forskningsseminarier om tidiga insatser till barn och föräldrar, mars 2021

I Kronobergs län pågår ett omfattande arbete för att utveckla och förbättra samverkan mellan verksamheter som möter barn i olika situationer. Med inspiration från Skottlands arbete Getting It Right For Every Child (GIRFEC) syftar arbetet till att trygga barns uppväxt genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Förbättrad samverkan och nya arbetsformer ska ge ”rätt stöd, i rätt tid av rätt personer”. Men hur bygger man upp en förtroendefull samverkan, skapar tillit och vilka insatser är egentligen till stöd för barn, unga och föräldrar? För att ge utrymme för dessa frågor startade under 2021 en serie digitala forskningsseminarier.

Välkomna!

Torbjörn Forkby, Sofia Enell och Kulla Persson Kraft

Program mars 2021

Named person’ och ’lead professional’. Kontrollerande eller stödjande funktioner i samverkan för barns bästa? Angelika Thelin och Sofia Enell, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 2021-03-16 kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 2021-03-18 kl. 13.30–16.30

Anmälan senast 2021-03-10Länk till anmälan.

Instruktion till zoom skickas ut efter anmälan. Länk skickas ut dagen innan.

Det har genomförts tidigare forskningsseminarier och kommade träffar äger rum i maj, september och november.

Läs mer i inbjudan till forskningsseminarier i mars 2021

Läs mer om årets forskningsseminarie

Varmt välkomna!

- Heldag Zoom webinar, länk kommer efter anmälan Kulla Persson Kraft Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender