sydda figurer
- Heldag

Digitala forskningsseminarier om tidiga insatser till barn och föräldrar

I Kronobergs län pågår ett omfattande arbete för att utveckla och förbättra samverkan mellan verksamheter som möter barn i olika situationer. Med inspiration från Skottlands arbete Getting It Right For Every Child (GIRFEC) syftar arbetet till att trygga barns uppväxt genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Förbättrad samverkan och nya arbetsformer ska ge ”rätt stöd, i rätt tid av rätt personer”. Men hur bygger man upp en förtroendefull samverkan, skapar tillit och vilka insatser är egentligen till stöd för barn, unga och föräldrar? För att ge utrymme för dessa frågor startade under 2021 en serie digitala forskningsseminarier.

Välkomna!

Torbjörn Forkby, Sofia Enell och Kulla Persson Kraft

Program

November

När barn berättar. Barns erfarenheter av att berätta om utsatthet för vuxna. Johanna Thulin, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 9 november kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 11 november kl. 13.30–16.30

Instruktion till zoom skickas ut efter anmälan. Länk skickas ut dagen innan.

Mer information

- Heldag Zoom webinar, länk kommer efter anmälan Kulla Persson Kraft Lägg till i din kalender