sydda figurer
- Heldag

Digitala forskningsseminarier om tidiga insatser till barn och föräldrar

I Kronobergs län pågår ett omfattande arbete för att utveckla och förbättra samverkan mellan verksamheter som möter barn i olika situationer. Med inspiration från Skottlands arbete Getting It Right For Every Child (GIRFEC) syftar arbetet till att trygga barns uppväxt genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Förbättrad samverkan och nya arbetsformer ska ge ”rätt stöd, i rätt tid av rätt personer”. Men hur bygger man upp en förtroendefull samverkan, skapar tillit och vilka insatser är egentligen till stöd för barn, unga och föräldrar? För att ge utrymme för dessa frågor startade under 2021 en serie digitala forskningsseminarier.

Välkomna!

Torbjörn Forkby, Sofia Enell och Kulla Persson Kraf

Program

Januari

För vem samverkar vi? Om samverkansvillkor och förutsättningar i människobehandlande organisationer. Torbjörn Forkby, professor vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 2021-01-26 kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 2021-01-28 kl. 13.30–16.30

Anmälan senast 2021-01-22. Länk till anmälan.

Instruktion till zoom skickas ut efter anmälan. Länk skickas ut dagen innan.

Mars

Named person’ och ’lead professional’. Kontrollerande eller stödjande funktioner i samverkan för barns bästa? Angelika Thelin och Sofia Enell, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 2021-03-16 kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 2021-03-18 kl. 13.30–16.30

Länk för anmälan kommer.

Maj

Barnplaner – för vem? Om att skriva och dokumentera barns behov i planer. Mats Anderberg, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 2021-05-04 kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 2021-05-06 kl. 13.30–16.30

Länk för anmälan kommer.

September

Barnanpassade möten. Barns erfarenheter av stödinsatser och hur professionella kan bidra till möten som främjar barn och ungas hälsa och utveckling. Karin Pernebo och Pamela Massoudi, forskare och FoU-handledare vid Region Kronoberg.

  • Tisdag 2021-09-14 kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 2021-09-16 kl. 13.30–16.30

Länk för anmälan kommer.

November

När barn berättar. Barns erfarenheter av att berätta om utsatthet för vuxna. Johanna Thulin, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 2021-11-09 kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 2021-11-11 kl. 13.30–16.30

Länk för anmälan kommer.

- Heldag Zoom webinar, länk kommer efter anmälan Kulla Persson Kraft Lägg till i din kalender