sydda figurer
- Heldag

Digitala forskningsseminarier om tidiga insatser till barn och föräldrar

I Kronobergs län pågår ett omfattande arbete för att utveckla och förbättra samverkan mellan verksamheter som möter barn i olika situationer. Med inspiration från Skottlands arbete Getting It Right For Every Child (GIRFEC) syftar arbetet till att trygga barns uppväxt genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Förbättrad samverkan och nya arbetsformer ska ge ”rätt stöd, i rätt tid av rätt personer”. Men hur bygger man upp en förtroendefull samverkan, skapar tillit och vilka insatser är egentligen till stöd för barn, unga och föräldrar? För att ge utrymme för dessa frågor startade under 2021 en serie digitala forskningsseminarier.

Välkomna!

Torbjörn Forkby, Sofia Enell och Kulla Persson Kraft

Program

Maj

Barnplaner – för vem? Om att skriva och dokumentera barns behov i planer. Mats Anderberg, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 4 maj kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 6 maj kl. 13.30–16.30

Instruktion till zoom skickas ut efter anmälan. Länk skickas ut dagen innan.

September

Barnanpassade möten. Barns erfarenheter av stödinsatser och hur professionella kan bidra till möten som främjar barn och ungas hälsa och utveckling. Karin Pernebo och Pamela Massoudi, forskare och FoU-handledare vid Region Kronoberg.

  • Tisdag 14 september kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 16 september kl. 13.30–16.30

Länk för anmälan kommer.

November

När barn berättar. Barns erfarenheter av att berätta om utsatthet för vuxna. Johanna Thulin, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 9 november kl. 08.30–11.30
  • Torsdag 11 november kl. 13.30–16.30

Länk för anmälan kommer.

Mer information

- Heldag Zoom webinar, länk kommer efter anmälan Kulla Persson Kraft Lägg till i din kalender