avhandlingar

Disputation i biomedicinsk vetenskap: Aseem Salhotra

Titel: Actomyosin in biocomputation
Ämne: Biomedicinsk vetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Onsdagen den 1 sept 2021 kl 9.00
Plats: Sal Vi2166 (Azur), hus Vita, Kalmar
Opponent: Professor Henry Hess, Columbia University, USA
Betygsnämnd: Docent Herwig Schüler, Lunds universitet
Professor Inari Kursula, Universitetet i Bergen, Norge
Professor Thomas Laurell, Lunds universitet
Ordförande: Professor Michael Lindberg, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Professor Alf Månsson, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet 
Biträdande handledare: Lektor Marlene Norrby, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet 
Professor Heiner Linke, Lunds universitet
Examinator
: Professor Sven Tågerud, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet
Spikning: Måndagen den 16 augusti 2021 kl 9.00

Abstract