bild på böcker

Disputation i ekologi: Benjamin Pontiller

Titel: Molecular mechanisms involved in prokaryotic cycling of labile dissolved organic matter in the sea
Ämne: Ekologi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Onsdagen den 12 maj kl. 13.00
Plats: Fullriggaren, Hus Magna, Linnéuniversitetet i Kalmar och via Zoom (se information nedan)
Opponent: Prof. Martin F. Polz, University of Vienna, Österrike
Ordförande: Prof. Ian Nicholls, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd:
Prof. Sara Hallin, Sveriges lantbruksuniversitet
Doc. Martin Berggren, Lunds Universitet
Prof. Monika Winder, Stockholms universitet
Handledare: Prof. Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet
Spikning: Onsdagen den 21 april kl 09.00 i hus Stella, Linnéuniversitetet, Kalmar

Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. Vi uppmuntrar publik som har möjlighet att delta via Zoom att göra så. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnea Larsson: linnea.larsson@lnu.se.
Om ni inte har möjlighet till digital uppkoppling vid disputationen vänligen kontakta Linnea Larsson för plats i fysisk lokal varifrån disputationen sänds.

Fullriggaren, Hus Magna, Linnéuniversitetet i Kalmar och via Zoom Linnéa Larsson Lägg till i din kalender