avhandlingar

Disputation i pedagogik: Camilla Forsberg

Titel: Skrivandets gränser. Normering genom skrivdiskurser i tidig skrivundervisning
The limitations of writing. Standardization through discourses of writing in early writing-instruction

Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap
Datum: Fredagen den 28 maj, kl. 13.15
Plats: IKEA-salen N1008, Växjö och via Zoom, länk läggs ut här och öppnar kl. 13.00. Varmt välkomna!

Opponent: Professor Caroline Liberg, Uppsala universitet
Ordförande: Professor Anette Emilsson, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd:
Docent Andreas Nordin, Linnéuniversitetet
Docent Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet
Docent Andreas Nord, Göteborgs universitet
Gruppsuppleant Docent Carina Hermansson, Umeå universitet
Handledare: Professor Anette Emilsson, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 7 maj, kl. 10.00 i Universitetsbiblioteket, Växjö

Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. Vi uppmuntrar publik som har möjlighet att delta via Zoom att göra så. 

IKEA-salen N1008, Växjö Christine Elingfors Lägg till i din kalender