avhandlingar

Disputation i biomedicinsk vetenskap: Erik Lexne

Titel: Psychiatric aspects on acute abdominal pain
Ämne: Biomedicinsk vetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 27 augusti 2021 kl 9.00
Plats: Sal Vi2166 (Azur), hus Vita, Kalmar
Opponent: Professor Lars Tanum, Oslo Metropolitan University, Norge
Betygsnämnd: Professor Staffan Hägg, Linköping universitet
Associate Professor Danilo Garcia, Göteborgs universitet och Linköpings universitet
Professor Hans Thulesius, Linneuniversitetet
Ordförande: Professor Cecilia Fagerström, Region Kalmar län
Huvudhandledare: Professor Ina Marteinsdottir, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet 
Examinator
: Professor Sven Tågerud, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 6 augusti 2021 kl 9.00 i Showroom, Hus Vita.