Bild på böcker

Disputation i hälsovetenskap: Frida Andréasson

Titel: Doing informal care. Identity, couplehood, social health and information and communication technologies in older people’s everyday lives
Ämne: Hälsovetenskap
Fakultet: Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 29 januari kl. 13.00
Plats: Via Zoom, se information nedan
Opponent: Professor Anna Dunér, Göteborgs Universitet
Ordförande vid disputation: Fil. Dr Liselott Årestedt, Linnéuniversitetet
Ledamöter i betygsnämnd:
Docent Sabine Gruber, Linköpings Universitet
Docent Monika Wilinksa, Jönköping University
Professor Henrik Ericsson, Red Cross University
Examinator: Docent Christen Erlingsson, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Professor Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare:
Docent Lennart Magnusson Linnéuniversitetet
Professor Anna Strömberg, Linköpings universitet
Docent Tina Mattsson, Lunds Universitet

Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. Vi uppmuntrar publik som har möjlighet att delta via Zoom att göra så. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se.
Om ni inte har möjlighet till digital uppkoppling vid disputationen vänligen kontakta Pontus Bergström för plats i fysisk lokal varifrån disputationen sänds.

Via Zoom Lägg till i din kalender