Bild på böcker

Disputation i ekologi: Hanna Berggren

Titel: Consequences of environmental variation for fish and their skin associated microbial communities
Ämne: Ekologi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 18 juni kl. 09.00
Plats: Sal Lapis, Hus Vita, Linnéuniversitetet i Kalmar och via Zoom (se information nedan)
Opponent: Docent Richard Svanbäck, Uppsala universitet
Ordförande: Prof. Jonas Waldenström, Linneuniversitetet
Betygsnämnd:
Docent Pär Byström, Umeå universitet
Associate professor Lotta-Riina Sundberg, University of Jyväskylä, Finland
Prof. Anti Vasemägi, Sveriges Lantbruksuniversitet
Handledare: Prof. Anders Forsman, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 28 maj kl. 09.00-10.30 i showroom, Hus Vita, Linnéuniversitetet, Kalmar.

Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom p.g.a. COVID-19. Vi uppmuntrar publik som har möjlighet att delta via Zoom att göra så. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnea Larsson: linnea.larsson@lnu.se.
Om ni inte har möjlighet till digital uppkoppling vid disputationen vänligen kontakta Linnea Larsson för plats i fysisk lokal varifrån disputationen sänds.

Sal Lapis, Hus Vita, Linnéuniversitetet i Kalmar och via Zoom Linnéa Larsson Lägg till i din kalender