avhandlingar

Disputation i företagsekonomi: Jenny Ahlberg

Titel: The board of directors in family firms
Ämne: Företagsekonomi
Fakultet: Ekonomihögskolan

Opponent: Anita van Gils, Maastricht University, Nederländerna

Betygsnämnd: Professor Mattias Nordqvist, Handelshögskolan i Stockholm, Professor Leona Achtenhagen, Jönköpings Internationella Handelshögskola, Docent Andreas Jansson, Linnéuniversitetet
Gruppsuppleant: Professor Andrea Calabro, Ipag Business School, Frankrike

Ordförande: Docent Elin K. Funck, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Professor Sven-Olof Yrjö Collin

Spikning: 2020-12-18 kl. 13.00, Universitetsbiblioteket, Växjö