avhandlingar

Disputation i företagsekonomi: Katarina Ellborg

Titel: Envisioning entrepreneurship: Using photographs to elicit students’ preconceptions of entrepreneurship
Ämne: Företagsekonomi
Fakultet: Ekonomihögskolan

Opponent: Professor Gry Agnete Alsos, Nord University Business School, Norge

Betygsnämnd:
Associate professor Claus Thrane, Aarhus University, Danmark
Professor Diamanto Politis, Lunds universitet
Docent Charlotte Silander, Linnéuniversitetet

Ordförande: Professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Professor William B. Gartner, Linnéuniversitetet

Spikning: 2021-01-08 kl. 9:30, Universitetsbiblioteket, Kalmar

Fullriggaren Ma135, Hus Magna, Universitetskajen, Kalmar samt via Zoom Malin Madestam Lägg till i din kalender