avhandlingar

Disputation i företagsekonomi: Maziar Sahamkhadam

Titel: Copula-based Portfolio Optimization
Ämne: Företagsekonomi
Fakultet: Ekonomihögskolan

Opponent: Associate Professor Ranadeva Jayasekera, Trinity Business School
Betygsnämnd: Professor Claudia Czado, Technical University of Munich
Professor Helena Forslund, Linnéuniversitetet
Professor Richard D F Harris, University of Bristol
Gruppsuppleant: Professor Kristofer Månsson, Jönköping University
Ordförande: Gästprofessor Andreas Stephan, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Gästprofessor Andreas Stephan, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare: Lektor Håkan Locking, Linnéuniversitetet
Examinator: Docent Christopher von Koch, , Linnéuniversitetet

Spikning: 2021-06-01 kl. 10.00, digitalt

Zoom Ivana Tomic-Kokic Lägg till i din kalender