avhandlingar

Disputation i nationalekonomi: Dingquan Miao

Titel: Essays on Income Taxation
Ämne: Nationalekonomi
Fakultet: Ekonomihögskolan

Opponent: Jukka Pirttilä, University of Helsinki
Betygsnämnd: Hans Grönqvist, Linnéuniversitetet, Kaisa Kotakorpi, Tampere University, Tomas Sjögren, Umeå universitet
Gruppsuppleant: Hyunjoo Kim Karlsson, Linnéuniversitetet
Ordförande: Hans Grönqvist, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Spencer Bastani, docent i nationalekonomi
Biträdande handledare: Thomas Giebe, docent i nationalekonomi
Examinator: Lars Behrenz, docent i nationalekonomi

Klicka här för att ansluta till disputationen (Zoom).

Spikning: 2021-08-20 kl. 10.00, Universitetsbiblioteket i Växjö och digitalt