avhandlingar
Disputation

Disputation i svenska språket: Lars Bokander

Titel: Validity considerations in the study of language learning aptitude
Ämne: Svenska språket
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Datum: 2021-10-22
Plats: Sal Weber, Växjö, och digitalt via Zoom.
Klicka här för att delta via Zoom

Opponent: Jan Hulstijn, professor emeritus, University of Amsterdam
Betygsnämnd
Niclas Abrahamsson, professor Stockholms universitet 
Gudrun Erickson, professor emerita, Göteborgs universitet
Fanny Forsberg Lundell, professor, Stockholms universitet
Ordförande: Kristina Danielsson, professor, Linnéuniversitetet
Handledare: Kristina Danielsson, professor, Linnéuniversitetet
Examinator: Päivi Juvonen, professor, Linnéuniversitetet
Spikning: 27 september, kl. 10.00 på Universitetsbiblioteket i Växjö

 

Sal Weber, Växjö, och via Zoom Ylva Forell Gustavsson Lägg till i din kalender