bild på avhandlingar

Disputation i biomedicinsk vetenskap: Malin Johansson Östbring

Titel: Pharmaceutical care in coronary heart disease
Ämne: Biomedicinsk vetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 16 april kl. 09.00
Plats: Hjärnan, Länssjukhuset, Kalmar och via Zoom (se information nedan)
Opponent: Prof. Carmel Hughes, Queen's University Belfast, Irland
Ordförande: Prof. Peter Gierow, Linneuniversitetet
Betygsnämnd:
Prof. Anna Birna Almarsdottir, Köpenhamns universitet
Prof. Stefan James, Uppsala universitet
Prof. Johan Fastbom, Karolinska institutet
Handledare: Senior Prof. Göran Petersson, Linnéuniversitetet
Spikning: Onsdagen den 17 mars kl 09.30 i Showroom, Hus Vita, Linnéuniversitetet, Kalmar

OBS! P.g.a. COVID-19 är antalet platser i lokalen starkt begränsat och vi ber dig därför anmäla om du har önskemål om plats där. Disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom och vi uppmuntrar publik som har möjlighet att delta via Zoom att göra så. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnea Larsson: linnea.larsson@lnu.se

Hjärnan, Länssjukhuset, Kalmar och via Zoom Linnéa Larsson Lägg till i din kalender