Hand som håller i en groende växt

Näringsliv och innovation – så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län

Observera nytt datum: på grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden för covid-19 har erfa-konferensen flyttats till den 29 april.

Satsningen eHealth Arena har nu varit igång i ett drygt år - det uppmärksammar vi med en erfarenhetskonferens den 29 april! Under konferensen kommer du att få ta del av det arbete som skett inom satsningen så här långt. Tyngdpunkten för eftermiddagen är en rad berättelser från bolag som befinner sig i olika utvecklingsskeden och deras resa, samt initiativ där det offentliga och näringslivet möts. Du får även ta del av en paneldiskussion där näringslivet och det offentliga möts för att tillsammans reflektera över vad som stimulerar till innovation och tillväxt inom e-hälsoområdet i Kalmar län. 

Datum: 29 april 2021
Tid: 13.00-16.30
Plats: Digital sändning, länk kommer att skickas till samtliga anmälda

Se programmet och anmäl dig här

Konferensen är kostnadsfri.
 

Vid frågor, vänligen kontakta maria.eifrem@ehealtharena.se alt. 072-466 73 79. 

eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Arenan är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län och drivs under de tre första åren i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Här kan du läsa mer om Linnéuniversitetets pågående arbete inom projektet.

Digital sändning Lägg till i din kalender