Mikroorganismer i berggrunden

Henrik Drake: Ett termokronologiskt perspektiv på när mikrober koloniserade urberget

Välkommen till en föreläsning i fakulteten för hälso- och livsvetenskaps seminarieserie inom det naturvetenskapliga området.

Föreläsare

Henrik Drake, docent, Linnéuniversitetet

Titel

Ett termokronologiskt perspektiv på när mikrober koloniserade urberget

Sammanfattning

Mikroorganismer som lever djupt nere i berggrundens sprickor tros ha likheter med hur första livsformerna på jordens yta såg ut. Hur länge organismerna levt i den djupa berggrunden är därför av stort intresse ur en evolutionssynpunkt. I detta föredrag presenteras resultaten från en ny forskningsstudie publicerad i PNAS, vilken för första gången sammanställt under vilka tidsrymder berggrunden på olika kontinenter varit beboelig och var mikroorganismer kan ha levt isolerade under längst tidsrymd.

Datum: 26 november 2021
Tid: 13.00-13.40
Plats:
Digitalt seminarium via Zoom

Seminariet hålls på engelska.

Foto: Henrik Drake

Läs mer om forskningsstudien

Mikrober kan ha levt i underjorden i miljarder år