Barn i skola

Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?

Varför presterar pojkar som grupp sämre i skolan? Hur kan skolan och den enskilde läraren bidra till att bygga upp en pluggkultur bland pojkar som i förlängningen även gynnar alla elever?

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman arbetar som lektor på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Zimmerman har under en längre tid forskat kring frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Han har studerat skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad detta kan bero på. Men framförallt har han gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg genom att skapa en skolvardag som är gynnsam för både flickor och pojkar. I sin forskning har han haft som fokus på vad lärare gör som bidrar till skapandet av en pluggkultur bland pojkar.

 

Föreläsningen sker digitalt via zoom webinar. På eftermiddagen kl 13.00-15.00 samma dag finns möjlighet att fortsätta diskussionerna i mindre grupper i vanligt zoom-möte. Länk till webinar samt efterföljande diskussionsmöte skickas dagen innan till dem som anmält sig.

Föreläsningen ovan är en fristående fortsättning från den 9 november 2020 då Mia Heikkilä, forskare Åbo universitet/Mälardalens högskola föreläste på Linnéuniversitetet utifrån sin forskning om Jämställdhetsintegrering i förskola och skola. Föreläsningen var del 1 av länets satsning på kompetensutveckling inom Hållbart lärande som anordnades i samverkan mellan Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Linnèuniversitetet, Länsstyrelsen, Kalmar kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund.  Missade du den? Ingen fara. Du kan se den i efterskott.

Dagen arrangeras i samverkan med Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Länsstyrelsen Kalmar län & Linnéuniversitetet.

Anmälan 12/5

Välj alternativ
Jag deltar även i gruppdiskussioner kl 13-15

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

 

Zoom webinarium - länk meddelas till anmälda Christel Olsson Lägg till i din kalender