Barn i skola
Digital föreläsning

Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?

Varför presterar pojkar som grupp sämre i skolan? Hur kan skolan och den enskilde läraren bidra till att bygga upp en pluggkultur bland pojkar som i förlängningen även gynnar alla elever?Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman arbetar som lektor på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Zimmerman har under en längre tid forskat kring frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Han har studerat skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad detta kan bero på. Men framförallt har han gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg genom att skapa en skolvardag som är gynnsam för både flickor och pojkar. I sin forskning har han haft som fokus på vad lärare gör som bidrar till skapandet av en pluggkultur bland pojkar.

TACK TILL ER SOM DELTOG!

Föreläsningen sker digitalt via zoom webinar. På eftermiddagen kl 13.00-15.00 samma dag finns möjlighet att fortsätta diskussionerna i mindre grupper i vanligt zoom-möte. 

Föreläsningen ovan är en fristående fortsättning från den 9 november 2020 då Mia Heikkilä, forskare Åbo universitet/Mälardalens högskola föreläste på Linnéuniversitetet utifrån sin forskning om Jämställdhetsintegrering i förskola och skola. Föreläsningen var del 1 av länets satsning på kompetensutveckling inom Hållbart lärande som anordnades i samverkan mellan Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Linnèuniversitetet, Länsstyrelsen, Kalmar kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund.  Missade du den? Ingen fara. Du kan se den i efterskott.

Dagen arrangeras i samverkan med Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Länsstyrelsen Kalmar län & Linnéuniversitetet.

Zoom webinarium - länk meddelas till anmälda Christel Olsson Lägg till i din kalender