vallmoblommor i solljus

Fokus: forskning i socialtjänsten

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS), som Linnéuniversitetet är en del av, bjuder in till en årlig konferens om forskningsnära praktik.

Förmiddagen kommer bestå av presentationer, postervisningar och panelsamtal som alla handlar om forskningsnära praktik. Under eftermiddagen kommer det finnas möjlighet att vara med och samtala vidare om förutsättningar för forskningsnära praktik, medskapande och delaktighet samt kunskap i socialtjänsten. Det kommer även finnas tillfälle att ställa frågor till någon av forskarskolans doktorander och om intresse finns, kanske få tips inför en eventuell ansökan.

Möteslänk till den digitala förmiddagen samt de tre separata eftermiddagspassen kommer att skickas ut via mail inför konferensen.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade. Har du frågor om konferensen, kontakta forskarskolans koordinator Sofia Rydh, sofia.rydh@soch.lu.se.