Kristina Eivergård

Kristina Eivergård: Språkets makt – En studie av vårdpersonals tal om psykiatriska patienter och brukare

Välkommen till ett forskningsseminarium i vårdvetenskap.

Föreläsare

Kristina Eivergård, Fil. Dr. i omvårdnad, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Titel

Språkets makt – En studie av vårdpersonals tal om psykiatriska patienter och brukare

Datum och tid

25 november 2021 kl. 15.00-16.30

Program 

15.00-15.30: Kristina berättar om resultaten i sin avhandling
15.30-16.00: Dialog mellan Kristina och Kent-Inge Perseius, Docent, Linnéuniversitetet
16.00-16.30: Frågor från auditoriet

Zoom-länk till seminariet

Länk till Kristinas avhandling

Seminariet arrangeras av forskargruppen Social-, kommunal-, allmän- och rättspsykiatrisk vård (SKARP)

Vid frågor kontakta Ulrica Hörberg, ulrica.horberg@lnu.se