Bild på Maria Lundvall

Maria Lundvall: Sårbarhet, mod och inbjudan – Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro

Välkommen till ett forskningsseminarium i vårdvetenskap.

Föreläsare

Maria Lundvall, Fil. Dr. i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Titel

Sårbarhet, mod och inbjudan – Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro

Datum och tid

20 april 2021 kl. 15.00-17.00

Program 

15.00-15.30: Maria berättar om resultaten i sin avhandling
15.30-16.00: Dialog mellan Maria och Hanna Tuvesson, Docent Linnéuniversitetet
16.00-16.15: Frågor från auditoriet
16.15-16.30: PAUS
16.30-17.00: Metodologisk reflektion om tillämning av en reflekterande livsvärldsansats – möjligheter och utmaningar

Zoomlänk till seminariet

Länk till Marias avhandling

Seminariet arrangeras av forskargrupperna Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL) och Social-, kommunal-, allmän- och rättspsykiatrisk vård (SKARP)

Vid frågor kontakta Ulrica Hörberg, ulrica.horberg@lnu.se

Foto: Christian Eriksson, Högskolan i Borås