Datadriven information till skolor
Forum för skolsamverkan

Forum för skolsamverkan uppföljning: Skolhuvudmännens utvecklingsarbete inom digitalisering

Ett första samtal om skolhuvudmännens utvecklingsarbete inom digitalisering genomfördes den 29 mars 2021. Den 6 maj bjöds regionens skolhuvudmän in till ett uppföljningsmöte.

Torsdagen den 6 maj, kl 10.00–11.00, bjöd RUC och TeMa Linné, fakulteten för teknik Linnéuniversitetet, in till ett fortsatt samtal som inleddes den 29 mars 2021.

Susanna Nordmark och Italo Masiello berättade mer utförligt om sin forskning.
Huvudsyftet för uppföljningsmötet var att ingående presentera forskningsprojektet och diskutera hur medverkan från regionens skolhuvudmän skulle kunna utvecklas. 

Via länken nedan finns information som förklarar forskningsprojektet Utbildningsteknologi i grundskolan, titta gärna på filmen och hör av er om ni vill veta mer!

Mejla ruc@lnu.se om ni har några frågor eller hör av er direkt till Susanna och Italo:
susanna.nordmark@lnu.se
italo.masiello@lnu.se